Home

Welcome To

food stylist

CREATIVE COOKING SCHOOL
ดูหลักสูตร
BBLOGO

โรงเรียนที่จะสอนการสร้างอาชีพให้กับท่านที่มีความฝันอยากจะประกอบอาชีพเปิดร้านหรือเป็นเจ้าของกิจการ  เรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มและเคยมีผลงานผ่านรายการ  “อายุน้อยร้อยล้าน”  และรายการอื่นๆ อีกมากมายมาให้ความรู้แก่ท่าน  ทุกหลักสูตรของโรงเรียนของเรานั่นได้คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง  อีกทั้งเราท่านยังสามารถสอบถามทุกข้อสงสัยในการเปิดร้านได้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมากความสามารถที่จะคอยช่วยตอบคำถามเพื่อให้ท่านได้สามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพ

 

line

fb

tv

 

Our Menu Bread

Enjoy With

Bing Su

We will beside you

We have Many

BREAD recipes

We will

beside you

เพียงท่านมีความฝัน เพียงท่านลงมือทำ เพียงเท่านี้ท่านก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต “ทุกความชำนาญเกิดจากการฝึกฝน ทุกความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้และใฝ่หา และทุกความอร่อยเกิดจากการฝึกซ้อมฝีมือ”

Enjoy With

Enjoy With

Food Stylist School